Whitepaper

Eerlijk, patiëntgericht en betrokken

 1. In Nederland is er binnen de zorg sprake van een reductie van de omvang van ziekenhuizen. In de huidige ontwikkelingen leidt dit tot een verschuiving van zorg van de tweede lijn naar de eerste lijn.
 2. Om aan deze overgang te kunnen voldoen hebben we een medisch eerstelijns revalidatieteam samengesteld. Dit team kan revalidatiezorg bieden aan verschillende patiëntgroepen met uiteenlopende klachten en aandoeningen als chronische pijn/vermoeidheid, burn-out klachten met hevige somatische klachten, oncologische klachten en langdurige klachten na een COVID-19 infectie. Het revalidatieteam bestaat als basis uit de disciplines fysiotherapie, ergotherapie en voeding & diëtetiek, waarbij andere disciplines kunnen worden ingeschakeld, zoals een psycholoog, haptotherapeut, manueel therapeut en bewegingsagoog, die relevant zijn voor de specifieke behoeften van de patiënt. We zijn aan het werven voor een psycholoog in ons team. Wij worden ondersteund door een revalidatiearts.
 3. De discipline fysiotherapie vervult een triagefunctie. Samen met de verwijzer bekijkt de fysiotherapeut of de patiënt past in ons revalidatieprogramma.
 4. Medische eerstelijns revalidatie betekent dat complexe revalidatiezorg kan worden aangeboden in de eigen leefomgeving van de patiënt in een kleine en toegankelijkere setting. Veel patiënten ervaren hierdoor minder belasting door bijvoorbeeld reizen. Ook wordt de zorg in de eerstelijn door onze patiënten toegankelijker en als meer betrokken ervaren. Onnodig doorverwijzen naar een ziekenhuis of groot revalidatiecentrum wordt hierdoor voorkomen. Ons kundige revalidatieteam kan daar waar mogelijk tijdig doorverwijzen naar meer specialistische kennis.
 5. Belangrijke revalidatiediagnosegroepen waar wij mee werken zijn: klachten, stoornissen en beperkingen in het dagelijks leven na een kankerbehandeling, reumatische aandoeningen, een orthopedische aandoening, een hart/longaandoening, fibromyalgie, SOLK (somatisch onbegrepen lichamelijke klachten), een burn-out en een postwhiplash syndroom. De ernst en complexiteit van de aandoening bepalen de intensiteit van de behandeling en door wie en waar die het beste gegeven kan worden. De stelregel die wij hanteren is in de eigen leef- en woonomgeving van de patiënt als het kan, naar een gespecialiseerd centrum als het moet. Herstel of behoud van participatie staat voorop als behandeldoel.
 6. Manier van verwijzen en overleg: gaat bij voorkeur via Zorgdomein Fysiocentrum Nijmegen, Revalidatie Nijmegen.
 7. Revalidatie Nijmegen onderscheidt zich door:
 8. Revalidatiezorg binnen de eerste lijn binnen de eigen leefomgeving van de patiënt
 9. Behandeling gericht op het verbeteren van maatschappelijke participatie
 10. Zorg op maat bieden
 11. Korte lijnen met de verwijzers
 12. De mogelijkheid om een revalidatiearts te consulteren die het team kent en ook kan aansturen.

Auteur:                     Bas Tittse Msc., specialist in chronische en complexe zorg

2024 Revalidatie Nijmegen | Algemene Voorwaarden | Privacyverklaring