Missie & Visie

IMG_8524

Missie

Revalidatie Nijmegen wil een sleutelrol vervullen in de triage van patiënten met afwijkingen in het houdings- en bewegingsapparaat en de aansturing ervan. Wij streven naar een hoge kwaliteit van zorg wordt bereikt door continue intervisie en scholing van het revalidatieteam. Toepassen van E-health vergroot de zelfsturing van de patiënt. Via E-health wordt via zijn digitale dossier en de site gecommuniceerd met behandelaars en andere patiënten, vragenlijsten worden online ingevuld. Het monitoren van de patiënt wordt ondersteund door gezondheidsapps met metingen op afstand. Tele-revalidatie, virtual reality training thuis en games met specifieke trainingsdoelen zijn doelen voor de nabije toekomst.

IMG_8525

Visie

Revalidatie Nijmegen wil complexe zorg makkelijk maken door een transparante en efficiënte maatwerkaanpak, gericht op duurzame participatie van de patiënt op een betrouwbare en toegankelijke manier. De patiënt zal dichtbij huis een revalidatieprogramma krijgen met minimale wachttijd (< 4 weken) en een gericht behandeladvies op de juiste plek in het netwerk. Bij een indicatie voor behandeling in onze eigen instelling zal de wachttijd eveneens minimaal zijn. De door Revalidatie Nijmegen geleverde zorg is doelmatig, efficiënt, transparant en evidence based met gebruikmaking van specifieke en generieke klinimetrie. Mede door het gebruik van vragenlijsten en specifieke testen zijn wij beter in staat om voor elke patiënt een behandelprogramma op maat te maken. Door onze goede relatie met de verwijzers, ziekenhuizen, pijnpoli’s, bedrijfsartsen en huisartsen hebben we korte lijntje en kunnen we samen met uw arts de behandeling bijstellen. Revalidatie Nijmegen heeft ook de mogelijkheid om een revalidatieconsult in te plannen bij een revalidatiearts die nauw met de revalidatietrajecten verbonden is. Zonodig kan hij ook het behandelplan aanpassen en het team aansturen waar nodig.

2024 Revalidatie Nijmegen | Algemene Voorwaarden | Privacyverklaring