Kennis en expertise

Behandelstrategieën fysiotherapie

Graded Activity

Wij werken volgens de methode van Graded Activity. Deze methode van revalidatie richt zich op het geleidelijk verhogen van de fysieke activiteit om de functie te verbeteren en vermoeidheid te verminderen. Het basisidee achter graded activity is om te beginnen met activiteiten die relatief eenvoudig zijn voor de patiënt en vervolgens geleidelijk de intensiteit, duur en frequentie van de activiteit te verhogen. Dit helpt om kracht, uithoudingsvermogen en flexibiliteit op te bouwen en kan uiteindelijk leiden tot verbeterde fysieke functie en verminderde pijn. Een van de belangrijkste voordelen van graded activity is dat het patiënten in staat stelt een actieve rol te spelen in hun eigen revalidatie.

Graded Exposure

Een andere methode waar we mee werken is Graded Exposure. Graded exposure is een methode die in basis wordt gebruikt bij de behandeling van angststoornissen en fobieën die zijn ontstaan rondom beweging. Het is een vorm van gedragstherapie waarbij de patiënt geleidelijk wordt blootgesteld aan de bron van hun angst om te bewegen in kleine en beheersbare stappen.

Bij graded exposure begint de behandelaar met het identificeren van de specifieke trigger of situatie die de angst of fobie veroorzaakt. Vervolgens worden er stapsgewijs situaties of objecten geïntroduceerd die geleidelijk aan de patiënt blootstellen aan de trigger. Begonnen wordt bij situaties die lichtjes angstwekkend zijn en langzaam wordt er opgebouwd naar situaties die veel angstwekkender zijn.

Over het algemeen is graded exposure een effectieve methode binnen de revalidatie. Patiënten kunnen hun beweegangst overwinnen en hierdoor een betere kwaliteit van leven bereiken.

Deze behandelstrategieën kunnen worden ondersteund door:

 • Manuele therapie
 • Dry needling
 • TENS-behandeling
 • Ontspanningstherapie

Behandelstrategieën Ergotherapie

Behandelmethoden die onder andere gebruikt worden zijn:

 • ASITT en prikkelverwerkingsplan
 • Re-attach
 • Activiteitenweger
 • Mini Activiteiten
 • Methodiek ‘Weer aan het Werk’
 • Gezond werken en praktijkrichtlijnen
 • Ergonomische huishoudtraining
 • Organising. Opruimen, plannen, focus en concentratie
 • Oefeningen op basis van de polyvagaal theorie

Behandelstrategieën Voeding & Diëtetiek

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Met behulp van Acceptance and Commitment Therapy (ACT), een gedragstherapeutische methode, leer je omgaan met moeilijkheden die komen kijken bij het veranderen van je voedingspatroon. Deze moeilijkheden kunnen zijn storende gedachten, gevoelens en lichaamssensaties. Door aandacht te besteden aan het gedragspatroon door middel van ACT technieken kun je een duurzame leefstijlverandering aanleren.

Aanpak van ACT:

 • Met ACT ga je vaardigheden aanleren om minder op de automatische piloot te leven;
 • Je leert om stil te staan bij wat voor jou belangrijk en waardevol is;
 • Daarnaast zoomen we in op specifieke gedragspatronen rondom je eetgedrag en leer je vaardigeden aan om andere keuzes te maken;
 • We gaan aan de slag met je gedachtes en regels. We onderzoeken of ze helpend en/of functioneel voor je zijn. Zon niet dan leer je hoe je anders kunt omgaan met deze gedachtes;
 • Ook leert ACT je beter te accepteren wat je niet kunt veranderen. Hieroor kun je problemen en moeilijkheden leren erkennen in plaats van met jezelf te blijven ‘vechten’ tegen het probleem.

Whitepaper Medische Eerstelijns Revalidatie Nijmegen

Eerlijk, patiëntgericht en betrokken

 1. In Nederland is er binnen de zorg sprake van een reductie van de omvang van ziekenhuizen. In de huidige ontwikkelingen leidt dit tot een verschuiving van zorg van de tweede lijn naar de eerste lijn.
 2. Om aan deze overgang te kunnen voldoen hebben we een medisch eerstelijns revalidatieteam samengesteld. Dit team kan revalidatiezorg bieden aan verschillende patiëntgroepen met uiteenlopende klachten en aandoeningen als chronische pijn/vermoeidheid, burn-out klachten met hevige somatische klachten, oncologische klachten en langdurige klachten na een COVID-19 infectie. Het revalidatieteam bestaat als basis uit de disciplines fysiotherapie, ergotherapie en voeding & diëtetiek, waarbij andere disciplines kunnen worden ingeschakeld, zoals een psycholoog, haptotherapeut, manueel therapeut en bewegingsagoog, die relevant zijn voor de specifieke behoeften van de patiënt. We zijn aan het werven voor een psycholoog in ons team. Wij worden ondersteund door een revalidatiearts.
 3. De discipline fysiotherapie vervult een triagefunctie. Samen met de verwijzer bekijkt de fysiotherapeut of de patiënt past in ons revalidatieprogramma.
 4. Medische eerstelijns revalidatie betekent dat complexe revalidatiezorg kan worden aangeboden in de eigen leefomgeving van de patiënt in een kleine en toegankelijkere setting. Veel patiënten ervaren hierdoor minder belasting door bijvoorbeeld reizen. Ook wordt de zorg in de eerstelijn door onze patiënten toegankelijker en als meer betrokken ervaren. Onnodig doorverwijzen naar een ziekenhuis of groot revalidatiecentrum wordt hierdoor voorkomen. Ons kundige revalidatieteam kan daar waar mogelijk tijdig doorverwijzen naar meer specialistische kennis.
 5. Belangrijke revalidatiediagnosegroepen waar wij mee werken zijn: klachten, stoornissen en beperkingen in het dagelijks leven na een kankerbehandeling, reumatische aandoeningen, een orthopedische aandoening, een hart/longaandoening, fibromyalgie, SOLK (somatisch onbegrepen lichamelijke klachten), een burn-out en een postwhiplash syndroom. De ernst en complexiteit van de aandoening bepalen de intensiteit van de behandeling en door wie en waar die het beste gegeven kan worden. De stelregel die wij hanteren is in de eigen leef- en woonomgeving van de patiënt als het kan, naar een gespecialiseerd centrum als het moet. Herstel of behoud van participatie staat voorop als behandeldoel.
 6. Manier van verwijzen en overleg: gaat bij voorkeur via Zorgdomein Fysiocentrum Nijmegen, Revalidatie Nijmegen.
 7. Revalidatie Nijmegen onderscheidt zich door:
  1. Revalidatiezorg binnen de eerste lijn binnen de eigen leefomgeving van de patiënt
  2. Behandeling gericht op het verbeteren van maatschappelijke participatie
  3. Zorg op maat bieden
  4. Korte lijnen met de verwijzers
  5. De mogelijkheid om een revalidatiearts te consulteren die het team kent en ook kan aansturen.

Auteur: Bas Tittse Msc., specialist in chronische en complexe zorg

2024 Revalidatie Nijmegen | Algemene Voorwaarden | Privacyverklaring