Chronisch Pijnsyndroom

Er zijn verschillende soorten pijn. Acute pijn als iemand bijvoorbeeld zich snijdt met een mes of een been breekt. Normaal gesproken herstelt het lichaam en zichzelf en zal de pijn helemaal verdwijnen. Bij chronische pijn blijft de pijn aanhouden en duren de klachten langer dan 3 maanden. Vaak worden er dan allerlei onderzoeken gedaan om te kijken of er nog andere pathologieen achter zitten die de pijn verklaren. In veel gevallen is er geen medische reden meer te vinden en blijft de pijn toch aanhouden en soms verergeren. In Nederland hebben 1 op de 5 mensen last van chronische pijn.

Sensitisatie

Hoewel chronische pijn moeilijk te begrijpen is, wordt er met onderzoek aangetoond dat bij langdurige pijnklachten het zenuwstelsel zich anders gaat gedragen. We zien dat het zenuwstelsel gevoeliger wordt op de plek waar de pijn aanwezig is. Er is sprake van lokale sensitisatie en soms wordt het hele lichaam gevoeliger. Ook kan het zijn dat je gevoeliger wordt voor geluid, licht en vinden mensen het niet meer fijn om in drukke ruimtes te zijn. Dit noemen we centrale sensitisatie.

Kwaliteit van leven

Wanneer de pijn steeds meer op de voorgrond komt te staan en men steeds meer beperkt wordt door de pijn zien we dat patiënten activiteiten gaan vermijden. Sociale activiteiten worden minder, op het werk lukt het niet meer zoals voorheen en vallen soms heel of gedeeltelijk uit op de arbeidsmarkt. Hierdoor wordt het hele toekomst perspectief anders en ontstaat angst en kunnen depressieve gedachten ontstaan. Man raakt de grip op het leven langzaam kwijt.

Wij bekijken en behandelen chronische pijn dan ook vanuit het bio-psychosociale model. Dit betekent dat we ervan uitgaan dat er altijd meer factoren een rol spelen bij het ontstaan, blijven bestaan of herstel van pijnklachten.

2024 Revalidatie Nijmegen | Algemene Voorwaarden | Privacyverklaring