Werkwijze

Stappenplan

Verwijzing

Om te kunnen starten in ons revalidatieprogramma heeft u een verwijzing nodig van een medisch specialist. Uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist kan u hier over informeren. Hier zal uw casemanager u nader over informeren

Intake

Na de verwijzing van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist vindt de brede intake plaats. Dit gesprek heeft u met een lid van ons revalidatieteam. Na de intake zal het revalidatieteam een behandelplan voor u opstellen passend bij uw specifieke behoeften, wensen en doelen. Dit behandelplan kan verschillende therapieën en behandelstrategieën omvatten.

Inventarisatiefase

Na de brede intake zult u worden uitgenodigd door de verschillende disciplines van ons revalidatieteam. Per specialisme zal uw klacht nader worden uitgediept. Zo krijgen we een totaalbeeld van uw klachten. Na vier weken komt het revalidatieteam samen. Zij zullen hun eigen bevindingen met elkaar doorspreken en uw behandelplan verder uitwerken. Deze samenvatting van bevindingen zal in overleg met u worden opgenomen in uw behandelprogramma.

Behandelfase

Tijdens deze fase start u met de verschillende behandelingen. U zult ongeveer vier uur per week therapie volgen. Hierbij kan u denken aan fysiotherapie gecombineerd met psychologie, ergotherapie, maatschappelijk werk, psychologie of diëtiek en/of logopedie. Het revalidatieteam voert eens per vier weken een overleg om de voortgang en ontwikkelingen te bespreken. Afhankelijk van de situatie vindt de behandeling plaats op één van de praktijklocaties, thuis en soms op het werk.

Afrondingsfase

In deze fase bereiden wij u voor op de periode na de revalidatiebehandeling. U heeft met alle specialismen een afsluitend gesprek. Tevens zult u een afsluitend gesprek krijgen met de revalidatiearts.

Wachttijden

Op dit moment hanteren wij geen wachttijd. Nieuwe patiënten krijgen binnen twee weken de eerste intake.

2024 Revalidatie Nijmegen | Algemene Voorwaarden | Privacyverklaring