Kwaliteit

Kwaliteit

Kwaliteit in de medische eerstelijns revalidatiezorg is van groot belang om de beste zorg te kunnen bieden aan patiënten. Kwaliteit betekent dat de zorg voldoet aan de gestelde normen en eisen op het gebied van veiligheid, effectiviteit, patiëntgerichtheid, efficiëntie en tijdigheid.

Om de kwaliteit van de zorg te waarborgen, zijn er verschillende richtlijnen en kwaliteitsnormen ontwikkeld door de beroepsverenigingen van de betrokken medische- en paramedische disciplines uit ons revalidatieteam. Deze normen richten zich onder andere op de deskundigheid en kennis van de zorgverlener, de behandeling, de communicatie met de patiënt en andere zorgverleners en de veiligheid van de zorg.

Naast de normen van de beroepsverenigingen worden er ook eisen gesteld aan de organisatie van de zorg. Denk hierbij aan het opstellen van behandelplannen, het bijhouden van dossiers, de beschikbaarheid van voldoende en kwalitatief hoogwaardige apparatuur en materialen, en de aanwezigheid van een klachtenprocedure.

Om de kwaliteit van de zorg te meten en te verbeteren, worden er verschillende kwaliteitsinstrumenten gebruikt, zoals patiënttevredenheidsonderzoeken, kwaliteitsvisitaties en audits. Deze instrumenten geven inzicht in de sterke punten en verbeterpunten van de zorgverlening en bieden handvatten voor het optimaliseren van de zorg.

Naast de normen en instrumenten gericht op kwaliteit, is ook de ontwikkeling van de zorg van belang. De medische- en paramedische disciplines blijven zich continu ontwikkelen door het volgen van scholing en het bijhouden van ontwikkelingen binnen de zorg. Door deze ontwikkelingen kunnen nieuwe behandelingen en technologieën worden geïntroduceerd die de zorg verder kunnen verbeteren.

2024 Revalidatie Nijmegen | Algemene Voorwaarden | Privacyverklaring