Long Covid

Langdurige symptomen na een COVID-19 infectie

Sommige mensen houden langdurig klachten nadat ze COVID-19 hebben gehad. Dat wordt ‘Long COVID’ of Post-COVID genoemd. De meest voorkomende klachten van Long Covid zijn vermoeidheid en kortademigheid. Ook kun je last krijgen van verminderde spierkracht, gevoelsklachten, snel overprikkeld zijn, hersenmist en concentratie en geheugenproblemen.

Revalidatie

Ons revalidatieprogramma is er op gericht om u op weg te helpen om zo optimaal mogelijk te functioneren in uw dagelijkse activiteiten, werk en dagbesteding. Voor patiënten die lijden aan Long Covid kan revalidatie een belangrijke rol spelen in het verminderen van symptomen. Ook kan revalidatie de kwaliteit van leven verbeteren. Revalidatie kan de fysieke, cognitieve en psychologische aspecten van de aandoening aanpakken. Fysieke revalidatie kan bestaan uit een combinatie van cardiovasculaire- en krachttraining, ademhalingsoefeningen en mobilisatie van spieren en gewrichten. Deze oefeningen kunnen helpen om de spierkracht en het uithoudingsvermogen te verbeteren en de kortademigheid te verminderen.

Cognitieve revalidatie kan worden gebruikt om de hersenmist, concentratieproblemen en moeite met omgaan met prikkels in het dagelijks leven te verbeteren. Dit kan onder andere met een prikkelplan, de Asitt-methode en andere cognitieve strategieën.

Mentale ondersteuning is ook een belangrijk onderdeel van de revalidatie. Patiënten met Long Covid kunnen last hebben van angst, depressie en andere psychische problemen als gevolg van de aandoening. Realiseren van zelfstandigheid in de activiteiten in het dagelijks leven (ADL) en gedoseerde opbouw in participatie zijn cruciaal, opdat de patiënten weer kunnen re-integreren in de maatschappij. Centraal hierin staat het herwinnen van de regie over het eigen leven.

Stap-voor-stap

Belangrijk tijdens het herstel van corona is om niet te snel op te bouwen. Zo kun je een terugval voorkomen. Tegen beter weten in doen mensen vaak te veel tijdens hun herstel. Dat geldt zeker voor wie thuis ziek is geweest. Ook mensen uit je omgeving verwachten niet dat herstellen zo lang kan duren. Dat maakt doseren van activiteiten op een dag nog lastiger. Een goede balans in energieverdeling over de dag kan je dan erg helpen.

2024 Revalidatie Nijmegen | Algemene Voorwaarden | Privacyverklaring