Specialismen

Specialismen

Fysiotherapie speelt een belangrijke rol binnen de medische eerstelijns revalidatie. Het is een behandelmethode die gericht is op het verbeteren van de bewegingsfunctie en het verminderen van pijnklachten en beperkingen die het gevolg zijn van ziekte of aandoening. Fysiotherapie wordt ingezet als onderdeel het revalidatieprogramma om de patiënt te helpen herstellen en de functionaliteit van het lichaam te verbeteren.

Bij medische eerstelijns revalidatie wordt fysiotherapie vaak ingezet als eerste stap in het herstelproces. De fysiotherapeut maakt een behandelplan op maat dat is gebaseerd op de individuele behoeften en doelen van de patiënt. Het behandelplan kan bestaan uit verschillende soorten therapieën

Het doel van fysiotherapie is om de bewegingsfunctie te herstellen en te verbeteren, de spierkracht en het uithoudingsvermogen te vergroten, en de patiënt te helpen om weer zelfstandig en zonder pijn te kunnen bewegen. Fysiotherapie kan ook worden ingezet om de patiënt te leren omgaan met beperkingen en om preventieve maatregelen te nemen om terugkerende klachten te voorkomen.

Voeding en diëtetiek spelen een wezenlijke rol binnen de medische eerstelijns revalidatie. Een gezond voedingspatroon is van groot belang voor het herstel en het behoud van de gezondheid. Voeding kan bijdragen aan het verminderen van symptomen en het vergroten van de algehele fitheid. Binnen de medische eerstelijns revalidatie kan een diëtist helpen bij het verbeteren van hun voedingspatroon en het omgaan met voedingsproblemen als gevolg van een aandoening. Hierbij kunt u denken aan gewichtstoename of -afname, smaak- en reukveranderingen, verminderde eetlust, klachten van het spijsverteringsstelsel, verminderde energie en afname van conditie en/of spierkracht.

De diëtist maakt een voedingsplan dat is afgestemd op de individuele behoeften en doelen van de patiënt. Het voedingsplan kan bestaan uit advies over gezonde voeding, het verminderen van specifieke voedingsstoffen of het verhogen van andere voedingsstoffen om zo een optimale voedingsbalans te bereiken. Ook kan de diëtist ondersteuning bieden bij het vinden van voedingsmiddelen die passen bij een bepaald dieet of bij het aanpassen van de maaltijden aan specifieke dieetwensen.

Ergotherapie leert je weer grip te krijgen op jouw dagelijks handelen. Hiermee is ergotherapie een belangrijk specialisme in ons revalidatieprogramma. Dit wordt onder andere gedaan door een balans te creëren in je energiemanagement. Samen met de ergotherapeut wordt bekeken welke dagelijkse activiteiten betekenisvol zijn, welke activiteiten veel energie kosten en welke juist energie geven. De vraag is hoe de balans kan worden hervonden in dat wat je doet op een dag (de belasting) en wat je aan kan (mijn belastbaarheid).

Het accent ligt op het totale functioneren en hoe je daarin met je klachten omgaat. Dit is een wisselwerking tussen het denken, voelen, doen en de invloed daarop vanuit de omgeving. Binnen de therapie staat persoonlijke aandacht en ruimte voor jouw verhaal centraal. Wanneer je leert te luisteren naar je lichaam ontstaat er meer balans en ruimte voor het uitvoeren van voor jou betekenisvolle activiteiten. Jij hebt weer de regie!

Ergotherapie kan worden ingezet bij iedereen die een belemmering ervaart in het uitvoeren van zijn dagelijkse activiteiten. Zo dus ook in ons revalidatieprogramma. Iedereen die zich overbelast voelt en merkt dat er onvoldoende balans in zijn of haar leven is, kan baat hebben bij ergotherapie.. Het is de bedoeling dat de zelfzorg en zelfredzaamheid verbeterd en hersteld. Hierbij kan je denken aan klachten door een chronische aandoening zoals pijn en vermoeidheid, Covid, oncologie, PCS en problemen met prikkelverwerking bij stress en burn-outklachten.

Het doel van de ergotherapie is dat u weer zo goed mogelijk functioneert in de omgeving waarin u leeft, woont en werkt. De behandeling richt zich niet op de ziekte, maar op de praktische gevolgen die u ondervindt als u uw dagelijkse activiteiten uitvoert.

Een ongeval of ziekte kan veel invloed hebben op iemands leven en kan leiden tot emotionele en psychische uitdagingen. Psychologische ondersteuning kan helpen bij het omgaan met deze uitdagingen en kan het herstelproces ondersteunen.

Binnen de medische eerstelijns revalidatie kan een psycholoog worden ingeschakeld om patiënten te helpen bij het verwerken van hun situatie, bij het omgaan met stress en angst, bij het verbeteren van de stemming en bij het vergroten van het vertrouwen in het eigen herstelproces. De psycholoog kan verschillende technieken gebruiken, zoals cognitieve gedragstherapie, acceptatie- en commitmenttherapie en mindfulness.

De psycholoog kan ook helpen bij het aanpassen van de levensstijl aan de nieuwe situatie en bij het verbeteren van de kwaliteit van leven. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de patiënt leert omgaan met klachten als vermoeidheid, pijn en stress. Ook kan de psycholoog helpen bij het vinden van manieren om activiteiten aan te passen aan de eigen mogelijkheden en bij het opstellen van doelen die haalbaar en realistisch zijn.

In de eerstelijns revalidatie hebben wij de mogelijkheid om als het nodig is een revalidatiearts in te schakelen. Een revalidatiearts is een medisch specialist die zich richt op het herstel en de revalidatie van mensen met chronische aandoeningen, beperkingen en handicaps. De revalidatiearts heeft een brede kennis van verschillende medische specialismen en kan deze kennis toepassen op de individuele situatie van de patiënt. De revalidatiearts kan de diagnose stellen, een behandelplan opstellen, het herstelproces monitoren en samenwerken met andere medische disciplines om een voor een optimaal herstel te zorgen.

2024 Revalidatie Nijmegen | Algemene Voorwaarden | Privacyverklaring