Over ons

Team

Anja van Horne is afgestudeerd als ergotherapeut (HBO) en veiligheidskundige (MBO). Daarnaast is zij NLP-coach en ergonoom fysieke belasting. Anja heeft ruime werkervaring als ergotherapeut en met met diverse doelgroepen gewerkt in verschillende werkomgevingen zoals de eerstelijns zorg, revalidatie, ziekenhuis, verpleeghuis. Tevens heeft zij als WMO adviseur gewerkt.

Anja heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van prikkelverwerking, focus en concentratieproblemen (executieve functies) voor onder andere Long Covid patienten en PCS en burn-out. Naast ergotherapeut is zij werkzaam als trainer fysieke belasting en leidt medewerkers op tot ergocoach. Tevens is zij docent ergonomie voor Radboud studenten tandheelkunde en werkplekadviseur/re-integratiecoach. Incidenteel wordt zij gevraagd als trainingsacteur bij opleiding maatschappelijk werk voor de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).

Bas Tittse MSc., is praktijkhouder van Fysiocentrum Nijmegen. Hij is in 1992 afgestudeerd als fysiotherapeut en heeft zich verder opgeleid tot master manueel therapeut. Hij heeft zich als schouder specialist ontwikkeld en aangesloten bij het Schouder Centrum Nijmegen. Bas heeft jarenlang gewerkt als casemanager in een poliklinisch revalidatiecentrum dat binnen zijn centrum was georganiseerd. Hij is gespecialiseerd in complexe pijn- en vermoeidheidsklachten. Bas heeft als speerpunt om de klachten binnen het bio-psycho-sociaal model te bekijken. Hierdoor bekijkt hij de mens als totaal. Hierdoor komt hij snel tot het kernprobleem van de klacht(en) en kan hij deze en hij effectief monodisciplinair of multidisciplinair kan behandelen.

Veerle Zeller is afgestudeerd aan de opleiding Voeding & diëtetiek (HBO) in Nijmegen. Daarnaast heeft zij zich gespecialiseerd in de gedragstherapeutische methode Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Oncologie (voeding bij kanker) en Parkinson. Veerle heeft werkervaring als diëtist met diverse doelgroepen als Long Covid, chronische vermoeidheidssyndroom, overgewicht, ondergewicht en andere chronische aandoeningen. Naast diëtist is zij leefstijlcoach. Als leefstijlcoach geeft zij naast voeding ook adviezen over bewegen, stress, ontspanning en slaap.

Dr. R. Meijer is afgestudeerd als revalidatiearts, epidemioloog en bewegingsagoog. Tevens heeft hij diverse cursussen gevolgd in management, Cyriax orthopedische geneeskunde en Rasch Analyse. Hij is gepromoveerd op de Stroke-unit Ontslag Richtlijn en heeft zich gespecialiseerd in multidisciplinaire klinimetrie. Hij heeft een zeer ruime werkervaring als medicus met functies in academische ziekenhuizen, perifere ziekenhuizen, revalidatiecentra en privéklinieken. Naast zijn functie als revalidatiearts heeft hij ook gewerkt als manager, directeur, epidemioloog, opleider en als hoofd onderzoek/opleiding/innovatie. Gedurende zijn loopbaan heeft hij nagenoeg alle voorkomende revalidatiediagnoses behandeld van basaal tot academisch niveau. In zijn eigen bedrijf Revalidata verricht hij daarnaast medische expertises.

Op dit moment zijn wij aan het werven voor een vaste psycholoog in ons revalidatieteam. Wij werken nu nog met externe psychologen om de patiënten te ondersteunen in het revalidatieprogramma.
Medische eerstelijns revalidatie
Medische eerstelijns revalidatie is een belangrijke stap in het herstel van patiënten bij langdurige aandoeningen of na ziekte. Het doel van deze vorm van revalidatie is om patiënten te helpen bij het herwinnen van hun vermogen om dagelijkse activiteiten uit te voeren en hun algehele kwaliteit van leven te verbeteren.

De werkwijze van medische eerstelijns revalidatie begint met een evaluatie van de patiënt door een revalidatieteam. Dit team bestaat als basis uit een fysiotherapeut, ergotherapeut en diëtist, waarbij andere disciplines kunnen worden ingeschakeld, zoals een psycholoog, haptotherapeut, manueel therapeut en bewegingsagoog, die relevant zijn voor de specifieke behoeften van de patiënt. Het doel van deze evaluatie is om de functionele beperkingen van de patiënt te beoordelen en de behandeling aan te passen aan zijn of haar individuele behoeften.

Na de evaluatie zal het revalidatieteam een behandelplan opstellen dat zich richt op de specifieke doelen van de patiënt. Dit behandelplan kan verschillende therapieën en behandelstrategieën omvatten.

Tijdens het behandelproces zal het revalidatieteam de voortgang van de patiënt regelmatig evalueren en het behandelplan aanpassen op basis van de vorderingen die zijn gemaakt. Het doel is om de patiënt stap voor stap te laten terugkeren naar zijn of haar dagelijkse activiteiten en een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te laten bereiken.

De revalidatie wordt aangeboden op een poliklinische basis waarbij patiënten meestal meerdere keren per week sessies bijwonen. De duur van de revalidatie kan variëren afhankelijk van de individuele behoeften van de patiënt en de ernst van de ziekte of aandoening.

Missie en Visie

Revalidatie Nijmegen wil een sleutelrol vervullen in de triage van patiënten met afwijkingen in het houdings- en bewegingsapparaat en de aansturing ervan. Wij streven naar een hoge kwaliteit van zorg wordt bereikt door continue intervisie en scholing van het revalidatieteam

Toepassen van E-health vergroot de zelfsturing van de patiënt. Via E-health wordt via zijn digitale dossier en de site gecommuniceerd met behandelaars en andere patiënten, vragenlijsten worden online ingevuld. Het monitoren van de patiënt wordt ondersteund door gezondheidsapps met metingen op afstand. Tele-revalidatie, virtual reality training thuis en games met specifieke trainingsdoelen zijn doelen voor de nabije toekomst.

Revalidatie Nijmegen wil complexe zorg makkelijk maken door een transparante en efficiënte maatwerkaanpak, gericht op duurzame participatie van de patiënt op een betrouwbare en toegankelijke manier.
De patiënt zal dichtbij huis een revalidatieprogramma krijgen met minimale wachttijd.

2024 Revalidatie Nijmegen | Algemene Voorwaarden | Privacyverklaring