Verwijzer

Bij veel langdurige gezondheidsklachten is er sprake van meervoudige problematiek. Deze klachten vragen om een grondige, vaak multidisciplinaire aanpak, maar dat blijkt vaak moeilijk te organiseren en financieren. Tevens lopen cliënten tegen lange wachtlijsten aan.

In het licht van deze wachtlijsten en het organiseren van laagdrempelige maar kwalitatief hoogwaardige revalidatiezorg in de buurt van de cliënt hebben we in samenwerking met Stichting RevaZorg onze revalidatie ontwikkeld: revalidatiezorg als aanvulling op het aanbod van reguliere revalidatiecentra. Zonder wachtlijsten, volledig vergoed vanuit de basisverzekering, kosten efficiënt en met een uitstekende kwaliteit.

Doelgroep

Wij richten ons op cliënten met langdurige of hevige fysieke klachten, al dan niet in combinatie met psychosociale of maatschappelijke problemen. Maar ook complexe zorg waar meer dan een discipline voor nodig is. Hierbij kan u denken aan onder andere de volgende klachtenbeelden:

 • Complexe en / of langdurige klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat
 • Onverklaarbare of chronische pijn;
 • Chronische vermoeidheid;
 • Whiplash syndroom;
 • Revalideren na een medische ingreep als gevolg van een ongeval of operatie
 • Revalideren na Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)
 • Oncologische revalidatie
 • SOLK-patiënt (Somatisch Onvoldoende Verklaarde Klachten)

Voordelen

De voordelen voor de patiënt zijn uitgesproken:

 • verzekerde zorg uit de basisverzekering;
 • behandeling door therapeuten uit de buurt, waar men vaak al bekend mee is;
 • behandeling vindt bijna altijd plaats in een praktijk in de woonplaats van de patiënt;
 • behandeling wordt uitgevoerd door een klein en flexibel team, waardoor patiënten snel terecht kunnen;
 • korte lijnen tussen specialisten, waardoor behandelingen nog beter op elkaar aansluiten.

Hoe werkt het?

U verwijst een patiënt door naar onze revalidatiearts. Die bepaalt vervolgens of dit revalidatietraject geschikt is voor uw patiënt. Zo ja, dan wordt er een multidisciplinair behandelplan opgesteld, waarvoor de revalidatiearts medisch verantwoordelijk is. Bij het traject worden verschillende specialisten betrokken, die samenwerken vanuit één locatie. Naast fysiotherapie en de revalidatiearts is er minimaal een andere discipline betrokken. Dit kan o.a. een ergotherapeut, psycholoog, maatschappelijk werker, diëtist en / of logopedist zijn.

Medisch verslag

U wordt als verwijzer wordt tijdens het revalidatietraject op de hoogte gehouden van de voortgang, tenzij de cliënt anders aan heeft gegeven. In de regel ontvangt u zowel na de intake als na de outtake van ons een medisch verslag van de revalidatiearts.

Vergoeding

De vergoeding voor revalidatiegeneeskunde valt onder de basis zorgverzekering. Uw cliënt heeft dus geen aanvullende verzekering of speciale polisvoorwaarden nodig.

Verwijsformulier

Via de onderstaande link kan u het verwijsformulier downloaden.